Adopta un pelut

Associació en Defensa dels Animals de Solsona

Qui som?

Som l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona, una organització no governamental d'àmbit local, formada íntegrament per voluntaris i dedicada a la protecció i a la cura dels animals. El nostre finançament ve en gran part de les quotes aportades pels socis, padrins i simpatitzants, a més de donatius puntuals i dels diners aconseguits mitjançant les múltiples activitats que realitzem al llarg de l'any.

Defensem els Drets dels Animals i la seva integració de forma responsable i cívica en la nostra societat.

Recollim en el nostre refugi als animals que han estat abandonats o en situació de maltractament, recuperant als que estan malalts o malferits.

Des del moment en què estan a les nostres mans, iniciem la recerca d'una persona o família que pugui fer-se càrrec de l'animal de forma responsable, realitzant un posterior seguiment de l'adopció del mateix.

Ens ocupem de la seva manutenció el temps que sigui necessari fins a la seva adopció, també els procurem tota l'assistència veterinària necessària, amb la finalitat de que els nostres animals es trobin sempre en perfecte estat de salut.


http://adasolsona.blogspot.com.es/p/qui-som.html


Contacta amb nosaltres

Condicions d'adopció

Anem a explicar-te quins són les Condicions Generals d'adopció en la nostra Associació:

Transcorregut el termini mínim fixat per la llei de 20 dies , els animals sans passen a la fase d'adopció.
Les persones que vulguin adoptar han de signar un contracte d'Adopció Animal en el qual es comprometen a tenir-ho sota la seva custòdia , amb el compromís de no regalar-ho, vendre-ho, abandonar-ho o sotmetre-ho a qualsevol altre tractament indegut o contrari a les disposicions de la Llei.
Així mateix es compromet a donar-li l'alimentació i les cures higièniques que necessiti l'animal, així com procurar-li la deguda assistència veterinària, renunciant en cas contrari a la seva propietat a favor de la protectora de Solsona ADAS.

En el moment de ser adoptat l'animal s'identifica mitjançant microxip, igualment s' entrega amb la resta de vacunes recomanades segons l'edat de l'animal que s'adopta, desparasitat interna i externament i esterilitzat. En el cas dels cadells l'esterilització es realitza quan tenen l'edat adequada signant prèviament el compromís d'esterilització, i l'obligació de fer-ho quan es pugui per edat, en el cas dels adults es lliuren esterilitzats.

L' adoptant pagarà les despeses de vacunació, identificació, esterilització i desparacitació de l'animal que adopta, aportació destinada a cobrir aquestes despeses que la protectora lliurarà al veterinari que realitza aquests treballs. 

Abans, en cas que es dugui a terme l'adopció es realitza un questionari per part de la protectora , on es manté una xerrada de la responsabilitat que suposa l'adopció d'un animal, es comprova el lloc on l'animal va a viure, etc, si tot és correcte es realitza l'adopció, lliurament de l'animal, signatura del contracte i posteriorment es duu a terme  un seguiment per comprovar que les condicions correctes es mantenen en el temps.

En tenir reserva de domini per a tota la vida de l'animal, l'Associació pot recuperar-ho en cas d'observar-se irregularitats.

Si vols informació concreta, pots escriure'ns a adasolsona@gmail.com.